HITNA MEDICINSKA POMOĆ

 

Obavezni pokazatelji koji se prate u oblasti hitne medicinske pomoći jesu:

·         Reakciono vreme I,

·         Reakciono vreme II,

·         Procenat uspešnih kardio-pulmonalnih reanimacija,

·         Procenat naprasnih smrti u odnosu na broj izvršenih kardio-pulmonalnih reanimacija,

·         Procenat samostalno rešenih slučajeva na terenu.

 

 U DZ Vrnjačka Banja, DZ Raška i DZ Tutin hitna medicinska pomoć je u sastavu službe opšte medicine tako da se ovi pokazatelji kvaliteta za ovako organizovane jedinice hitne pomoći ne prikazuju. Takođe i u DZ Novi Pazar nisu prikazani svi pokazatelji kvaliteta iz razloga što služba ne poseduje svu potrebnu opremu da bi mogla da registruje sve potrebne podatke za izračunavanje obaveznih pokazatelja, tako da su svi potebni indikatori praćeni i dostavljeni samo iz hitne službe DZ Kraljevo. Izveštaj o reakcionom vremenu I i reakcionom vremenu II se odnosi na dobijene podatke iz DZ Kraljevo i ovi pokazatelji imaju sledeće vrednosti: reakciono vreme I je 1.0 minut a reakciono vreme II 5.96 minuta (u 2008.god. ovaj pokazatelj je imao vrednost 6.7 minuta). Sledeći pokazatelji koji su praćeni se odnose na nivo Raškog okruga i imaju ove vrednosti: procenat uspešnih kardio pulmonalnih reanimacija 30.77%, procenat naprasnih smrti 75.64% i procenat samostalno rešenih slučajeva na terenu 74.32% (grafikon br.14).

 

Grafikon br.14