OPŠTE BOLNICE

 

Obavezni pokazatelji kvaliteta koji se prate u ustanovama sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite dele se na pokazatelje kvaliteta za ustanove u celini,  pokazatelje po granama medicine i specijalističko konsultativnu delatnost.

 

Obavezni pokazatelji kvaliteta za zdravstvenu ustanovu u celini:

·         stopa letaliteta,

·         procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema,

·         prosečna dužina bolničkog lečenja,

·         prosečan broj medicinski sestara po zauzetoj bolničkoj postelji,

·         procenat obdukovanih,

·         procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza,

·         procenat pacijenata upućenih u druge zdravstvene ustanove, osim rehabilitacije.

 

Obavezni pokazatelji kvaliteta u internističkim granama medicine:

 

·         stopa letaliteta,

·         procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema,

·         stopa letaliteta od infarkta miokarda,

·         procenat umrlih od infarkta miokarda u toku prvih 48 sati od prijema,

·         stopa letaliteta od cerebrovaskularnog insulta,

·         procenat umrlih od cerebrovaskularnog insulta u toku prvih 48 sati od prijema,

·         prosečna dužina bolničkog lečenja,

·         prosečna dužina bolničkog lečenja pacijenata sa akutnim infarktom miokarda,

·         prosečna dužina bolničkog lečenja kod pacijenata sa cerebrovaskularnim insultom,

·         prosečan broj medicinski sestara po zauzetoj bolničkoj postelji,

·         procenat obdukovanih,

·         procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza,

·         procenat pacijenata upućenih u druge zdravstvene ustanove, osim rehabilitacije.

 

Obavezni pokazatelji kvaliteta u hirurškim granama medicine:

·         stopa letaliteta,

·         procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema,

·         stopa letaliteta operisanih pacijenata,

·         stopa letaliteta neoperisanih pacijenata,

·         prosečna dužina bolničkog lečenja,

·         prosečan broj preoperativnih dana lečenja,

·         prosečan broj operisanih pacijenata u opštoj, spinalnoj i epiduralnoj anesteziji po hirurgu,

·         prosečan broj medicinski sestara po zauzetoj bolničkoj postelji,

·         procenat obdukovanih,

·         procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza,

·         procenat pacijenata upućenih u druge zdravstvene ustanove, osim rehabilitacije.

  

Obavezni pokazatelji kvaliteta koji se prate u ginekologiji i akušerstvu su:

 

·         stopa letaliteta,

·         procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema,

·         broj trudnica i porodilja umrlih tokom hospitalizacije,

·         broj životođene dece umrle do otpusta iz bolnice,

·         prosečna dužina bolničkog lečenja,

·         prosečan broj medicinski sestara po zauzetoj bolničkoj postelji,

·         broj povreda porodilja nastalih pri porođaju,

·         broj povreda novorođenčadi nastalih pri porođaju,

·         procenat porođaja obavljenih carskim rezom,

·         procenat obdukovanih,

·         procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza,

·         procenat pacijenata upućenih u druge zdravstvene ustanove, osim rehabilitacije.

 

Obavezni pokazatelji kvaliteta koji se prate u pedijatriji su:

·         stopa letaliteta,

·         procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema,

·         prosečna dužina bolničkog lečenja,

·         prosečan broj medicinski sestara po zauzetoj bolničkoj postelji,

·         procenat obdukovanih,

·         procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza,

·         procenat pacijenata upućenih u druge zdravstvene ustanove, osim rehabilitacije.

 

U 2009.godine u opštim bolnicama Raškog okruga lečeno je 31780 bolesnika, ostvareno je 195425 bolesničkih dana sa prosečnom dužinom bolničkog lečenja od 6.1. Prosečna dužina bolničkog lečenja je najmanja na pedijatriji i iznosi 4.12 za nivo okruga a najduže se leži na odeljenjima interne medicine 7.64 dana. Ako posmatramo pojedinačno ustanove najkraće se leži na pedijatriji-2.8 dana OB Novi Pazar, potom na ginekologiji i akušerstvu iste bolnice 3.47, a najduže na internom odeljenju OB Kraljevo 8.71 i na hirurgiji iste bolnice 7.01 dana. Prosečna dužina bolničkog lečenja obolelih od infarkta miokarda za nivo Raškog okruga je 10.8 a za cerebrovaskularni insult 10.55 dana (grafikon br. 16).

 

Grafikon br.16

 

Od ukupnog broja lečenih, umrlo je 910 pacijenata što čini stopu letaliteta od 2.86 koja je nešto veća stopa letaliteta nego u prethodnoj godini kada je iznosila 2.45.

Međutim, sada možemo da pratimo letalitet i po granama medicine tako da je stopa letaliteta najniža na ginekologiji i pedijatriji a najviša na internom odeljenju (grafikon br.17).

 

Grafikon br.17

 

U opštim bolnicama Raškog okruga  sa dijagnozom infarkta miokarda lečeno je za godinu dana 485 pacijenata od kojih je umrlo 48 što čini stopu letaliteta od 9.89 ako posmatramo samo opšte bolnice (što je manja stopa letaliteta nego u prethodnoj godini-11.93) a ukupno za okrug posmatrajući i specijalne bolnice-8.23, pri čemu je u prvih 48 sati od prijema umrlo 5.98% (odnosno 4.68%). Od ukupno 1011 pacijenata lečenih od cerebrovaskularnog insulta u opštim bolnicama Raškog okruga umrlo je 215 što čini stopu letaliteta od 21.26 ako posmatramo samo opšte bolnice (što je nešto veća stopa letaliteta nego u prethodnoj godini-19.79), a ukupno za okrug posmatrajući i specijalne bolnice-11.55  a u prvih 48 sati od prijema umrlo je 7.12% lečenih pacijenata (odnosno 3.47% ako posmatramo i specijalne bolnice) (grafikon br.18).

 

Grafikon br.18

 

Procenat umrlih u prvih 48 sati od prijema u opštim bolnicama na nivou okruga iznosi 36.26%.   Posmatrano pojedinačno po ustanovama procenat umrlih u prvih 48 sati od prijema u OB Kraljevo je 28.59% a u OB Novi Pazar 55.13%. Posmatrano po granama medicine najmanji procenat umrlih je na odeljenju ginekologije OB Kraljevo i OB Novi Pazar i pedijatrije u OB Kraljevo gde ovaj pokazatelj ima vrednost 0.0% a najveći na odeljenju pedijatrije OB Novi Pazar  gde je vrednost 100.0% (međutim ako pogledamo apsolutne brojeve to su 2 pacijenta koji čine i ukupan broj umrlih na ovom odeljenju) (grafikon br.19).

 

Grafikon br.19

 

U opštim bolnicama Raškog okruga operisano je 8566 pacijenata od kojih su umrla 104 pacijenta što čini stopu od 1.22%; a stopa letaliteta neoperisanih pacijenata je 1.21%. Prosečan broj preoperativnih dana za nivo okruga je 1.02 i kreće se od 1.98 dana u OB Novi Pazar do 0.82 u OB Kraljevo. Prosečan broj operisanih u opštoj, spinalnoj i epiduralnoj anesteziji po hirurgu je na ukupnom nivou 96.2 i kreće se od 71.38 u OB Novi Pazar do 111.98 u OB Kraljevo.

U drugoj polovini prošle godine u opštim bolnicama na Raškom okrugu su samo 3 pacijenta upućena na obdukciju i to u OB Kraljevo što čini 0.32% od ukupno 910 umrlih pacijenata. Svi pacijenti upućeni su sa odeljenja interne medicine OB Kraljevo. Procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza je 66.67%.

Procenat pacijenata upućenih iz opštih bolnica u druge zdravstvene ustanove (osim rehabilitacije) za nivo okruga iznosi 2.61, pri čemu je iz OB Kraljevo u druge ustanove poslato  2.5% pacijenata a iz OB Novi Pazar 2.77%. Posmatrano po granama medicine najveći provenat upućenih pacijenata u druge ustanove je sa interne medicine OB Kraljevo 7.39% i hirurgije OB Novi Pazar 3.42% a najmanje 0.46% sa ginekološkog odeljenja OB Kraljevo (grafikon br.20).

 

Grafikon br.20

 

Od 3378 porođaja obavljenih u opštim bolnicama okruga 774 su obavljena carskim rezom što je više od petine ukupnih porođaja (ista vrednost kao i prošle godine, a kad se posmatra po ustanovama u OB Novi Pazar taj procenat je 24.6% a u OB Kraljevo 20.0% (grafikon br.21).

 

Grafikon br.21

U opštom bolnicama Raškog okruga jedana trudnica/porodilja je umrla tokom hospitalizacije, a do otpusta iz bolnice umrlo je 4 živorođene dece (tabela br.5).

 

 

Tabela br.5 Pokazatelji kvaliteta rada na ginekologiji i akušerstvu*

naziv pokazatelja

ukupno na Raškom okrugu

srednja vrednost po bolnici na nivou Raškog okruga

broj porođaja

3378

1689

broj povreda porodilja nastalih pri porođaju

788

394

broj trudnica i porodilja umrlih tokom hospitalizacije

1

0.5

broj povreda novorođenčadi nastalih pri porođaju

54

27

broj živorođene dece umrle do otpusta iz bolnice

4

2

*podaci se odnose na opšte bolnice bez vanbolničkog porodilišta u DZ Tutin