SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE SLUŽBE U USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU

 

Kada se posmatraju pokazatelji kvaliteta rada specijalističko konsultativnih službi u domovima zdravlja moramo da naglasimo da u zavisnosti od organizacione strukture zdravstvenih centara u različitim domovima zdravlja imamo različite specijalističko konsultativne službe. U manjim domovima zdravlja (do 50000 stanovnika) nema zakazivanja prvih pregleda u ovim službama već se pregledi obavljaju istog dana kada se pacijent obrati za ovu uslugu (DZ Vrnjačka Banja, DZ Raška i DZ Tutin). U DZ Kraljevo i DZ Novi Pazar imamo različite specijalističko konsultativne službe. Tako u DZ Kraljevo se prate pokazatelji za sledeće specijalističko konsultativne službe: služba interne medicine, oftalmologija i psihijatrija pri čemu se u službi psihijatrije ne zakazuju pregledi, a ostale specijalističko konsultativne službe su smeštene organizaciono u okviru bolnice. U DZ Novi Pazar prate se pokazatelji za sledeće specijalističko konsultativne službe: oftalmologija i psihijatrija, a ostale specijalističko konsultativne službe su smeštene organizaciono u okviru bolnice.

Na nivou Raškog okruga je obavljeno 62629 specijalističko konsultativnih pregleda na ukupnom nivou, sa prosečnom dužinom čekanja na zakazan prvi pregled od 1.19 dana i 14.62% zakazanih prvih poseta u odnosu na ukupan broj prvih poseta. Posmatrano u odnosu na prethodnu godinu u domovima zdravlja Raškog okruga, manje se čeka na specijalistički pregled a procenat zakazanih prvih poseta je nešto veći. Posmatrano pojedinačno po specijalističko konsultativnim službama najduže se čeka u oftalmološkoj službi oko 3.6 dana a najveći procenat zakazanih prvih prvih poseta u odnosu na ukupan broj prvih poseta je u psihijatrijskoj specijalističko konsultativnoj službi 57.4%. U DZ Kraljevo nešto duže se  čeka na internistički pregled nego na oftalmološki, a veći je procenat zakazanih prvih poseta kod oftalmologa 2.59% nego u internističkoj službi gde je procenat zakazanih prvih poseta 1.89%. U DZ Novi Pazar duže se čeka u oftalmološkoj službi 3.83 dana ali je procenat zakazanih prvih poseta manji (14.36%) nego u psihijatrijskoj službi gde je više od polovine prvih poseta zakazano (93.79%) ali se manje čeka na prvi pregled 1dan.