SPECIJALNE BOLNICE

 

U ovim zdravstvenim ustanovama praćeni su  obavezni pokazatelji kvaliteta koji se prate za ustanovu u celini kao i za oblast interne medicine.

U 2009.godine u specijalnim bolnica Raškog okruga lečeno je 22416 bolesnika, ostvareno je 281962 bolesničkih dana sa prosečnom dužinom bolničkog lečenja od 12.57. Prosečna dužina bolničkog lečenja je najmanja u SB za interne bolesti Vrnjačka Banja i iznosi 7.31 a najduže se leži u SB za rehabilitaciju Agens Mataruška banja 23.13 dan. Prosečna dužina bolničkog lečenja u specijalnim bolnicama obolelih od infarkta miokarda za nivo Raškog okruga je 6.81 dana a za cerebrovaskularni insult 17.31dana (grafikon br.23).

 

Grafikon br.23

 

Od ukupnog broja lečenih pacijenata u specijalnim bolnicama umrlo je 84 pacijenata što čini stopu letaliteta od 0.37. Stopa letaliteta se kreće od najmanje 0.0 u SB Merkur Vrnjačka Banja do najviše 2.55 u SB za interne bolesti Vrnjačka Banja što je i za očekivati s obzirom na patologiju lečenih pacijenata

Procenat pacijenata specijalnih bolnica Raškog okruga upućenih u druge zdravstvene ustanove istog ili višeg nivoa za nivo okruga iznosi 1.49%, a posmatrano pojedinačno po zdravstvenim ustanovama iz SB Merkur je prebačeno 0.16% bolesnika, iz SB za lečenje progresivnih mišićnih i neuromišućnih bolest Novi Pazar 0.18%, SB za interne bolesti Vrnjačka Banja 5.05% i iz SB Agens 8.78% lečenih pacijenata.

Na nivou Raškog okruga u specijalističko-konsultativnim službama specijalnih bolnica je obavljeno ukupno 36502 prvih pregleda, pri čemu se ovi pregledi ni u jednoj specijalističkoj službi nisu zakazivali.