STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

Obavezni pokazatelji kvaliteta koji se prate u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite su:

 

 

STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

  Prosečan broj poseta po stomatologu na nivou Raškog okruga za godišnji izveštajni period na ukupnom nivou iznosi 2623.4 što je povećanje od 30% u odnosu na prethodnu godinu kada je prosečno po stomatologu bilo 2009.9 poseta, a posmatrano po uzrasnim grupama za starosne grupe do 18 godina 2.525.0 i za starije od 18 godina 1673.0 posete po stomatologu.  Za uzrasnu grupu do 18 godina prosečan broj poseta se kreće od najmanje 1248 u DZ Vrnjačka Banja do najviše 6334.5 poseta po stomatologu u DZ Raška. Kod starijih od 18 godina najmanji broj poseta po stomatologu je u DZ Novi Pazar 1255.14, potom 1483.5 u DZ Tutin do najviše 2168.0 u DZ Vrnjačka Banja (grafikon br.9).

 

Grafikon br.9

 

Procenat dece u sedmoj godini života koji su obuhvaćeni lokalnom aplikacijom fluorida na Raškom okrugu iznosi 95.73%, što je bolje nego u prethodnoj godini-77.21%, i kreće se od najmanje 80.15% u DZ Tutin, preko 95.18% u DZ Novi Pazar do najviše 100% u DZ Vrnjačka Banja, Kraljevo i Raška. Procenat sedmogodišnjaka sa zalivenim fisurama na prvom stalnom molaru za nivo okruga iznosi 27.48% što je manje nego prethodne godine-38.78%, i kreće se od najmanje 3.03% u DZ Novi Pazar, preko 9.92% u DZ Tutin do najviše 54.22% u DZ Kraljevo. Na Raškom okrugu sa svim zdravim zubima je 25.49% sedmogodišnjaka, najveći procenat je u DZ Kraljevo 54.97%, potom u DZ Raška 23.21% i najmanje u DZ Novi Pazar 3.92% (grafikon br.10).

Grafikon br.10

 

Na nivou Raškog okruga od ukupno 4070 dece starosti 12 godina, pregledano je 2733 što iznosi 67.14% (u prošloj godini procenat sistematski pregledane dece je bio nešto veći-77.5%). Procenat dvanaestogodišnjaka obuhvaćenih lokalnom aplikacijom fluorida za nivo Raškog okruga iznosi 91.55% što je bolje nego u 2008.godini-89.59% i u svim domovima zdravlja su sva deca obuhvaćena lokalnom aplikacijom fluorida koja su i sistematski pregledana osim u DZ Novi Pazar gde taj procenat iznosi 65.47%. KEP-12 za nivo okruga iznosi 3.16 i kreće se od 2.05 u DZ Kraljevo do 5.48 u DZ Tutin. Preporuka SZO je da vrednost ovog pokazatelja bude manja od 3 što je slučaj u DZ Kraljevo i DZ Vrnjačka Banja.

 

Grafikon br.11

Procenat korisnika koji su dobili najmanje jednu plombu a starosti su do 18 godina iznosi 49.1% (što je nešto više nego u prošloj godini-46.39%) na Raškom okrugu i kreće se od najmanje 31.19% u DZ Novi Pazar, preko 53.25% u DZ Vrnjačka Banja do najviše 65.88% u DZ Kraljevo. Isti ovaj pokazatelj kvaliteta ali za uzrasnu grupu preko 18 godina za nivo okruga iznosi 42.85% i kreće se od najmanje 36.65% u DZ Raška, preko 38.361% u DZ Kraljevo do najviše 64.46% u DZ Vrnjačka Banja. Kada je u pitanju uzrasna grupa preko 18 godina prati se još jedan indikator i to Procenat korisnika kod kojih je konzervativno tretirana paradontopatija i za nivo okruga iznosi 12.79% što je veći procenat nego u prethodnoj godini-10.44%, a kreće se od najmanje 0.17% u DZ Tutin, preko 3.15% u DZ Novi Pazar do najviše 45.36 u DZ Vrnjačka Banja.

 

Grafikon br.12